Træstøv skader helbredet

Træstøv er farligere end så mange andre typer støv. Derfor er grænseværdien for organisk støv sat til 3 mg støv pr. kubikmeter luft, men kun 1 mg træstøv pr. kbm.

Træstøv giver både en fysik og en kemisk påvirkning af slimhinder og lungevæv. Desuden frigiver træpiller gasser, der kan påvirke vores helbred.

Det er vigtigt at reagere uden at over-reagere. Man bør naturligvis indrette arbejdsstederne så støvpåvirkningen minimeres, og arbejdsmiljøloven overholdes. Dernæst bør man være opmærksom på de typiske gener, som støvet kan give. Generne bør ikke ignoreres, og bliver man syg, bør man oplyse sin læge om den støvede arbejdsplads.

Værd at vide...
Støv kan ikke undgås, men problemet kan reduceres. Bliver du syg, så fortæl din læge om støvet.
Siden er lavet af Simon Skov, Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet på bevilling fra EFP, Energistyrelsen