Professionelt brug af træpiller

Denne del af hjemmesiden henvender sig til chauffører, engroshandlere, varmeværksansatte, pillefabriksarbejdere osv. Det vil sige alle, der er i kontakt med store mængder piller i længere tid af gangen.

En anden væsentlig forskel til privat brug, er at professionelle er omfattet af arbejdsmiljølovgivningen, og derfor forpligtet til at vurdere risici og etablere forbedringer, hvor det er muligt.

Husk, at det både er den ansatte og arbejdsgiveren, der er ansvarlig for arbejdsmiljøet.


På de følgende sider vises måleresultater fra forskellige arbejdssituationer samt gode råd til at forbedre arbejdsmiljøet.


Værd at vide...
Mange, der arbejder med træpiller, indånder mere støv end arbejdsmiljøloven tillader. Forholdene og rutinerne bør ændres ved samarbejde mellem ledelse og ansatte.

Siden er lavet af Simon Skov, Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet på bevilling fra EFP, Energistyrelsen