Vælg de rigtige filtre og personlige værnemidler

I arbejdsmiljøloven står der, at man er forpligtet til at indrette sikre arbejdspladser så vidt det er teknisk og økonomisk overkommeligt. Udsugning, afskærmning, automatisering osv. er nogle af de elementer, der kan reducere støvpåvirkningen.
Er det ikke muligt at indrette en forsvarlig arbejdsplads kan løsningen være at benytte personlige værnemidler under arbejdet.

Udvalget af filtre og værnemidler er stort og kvaliteterne er uoverskuelige. Formålet med de følgende sider er at give et overblik over principperne, så det bliver nemmere at læse produktinformationerne på forskellige fabrikater af værnemidler.

Der findes ingen produktnavne på siderne. Det er ikke formålet med denne side at anbefale bestemte fabrikater.
Værd at vide...
P3 støvmasker kan løse en stor del af problemerne med støv i forbindelse med træpiller.
Siden er lavet af Simon Skov, Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet på bevilling fra EFP, Energistyrelsen