Indretning af private fyr, støv og gode råd

På de følgende sider vises der resultater fra støvmålinger hos private. Der gives også gode råd om, hvordan man indretter og bruger sit pillefyr, uden af blive udsat for sundhedsskadelige koncentrationer af træstøv.

I arbejdsmiljøet findes en grænseværdi på 1 mg træstøv pr kubikmeter luft. Der håndhæves ingen lov for hvor meget støv private må indånde. Men da grænseværdien er fastsat ud fra støvets helbredseffekt, gør man klogt i at følge arbejdsmiljøloven- også efter fyraften.

For private brugere af piller i sække, ligger støvkoncentrationerne ofte langt over grænseværdien, men tiden brugerne er i kontakt med støvet, er kort. Det er vanskeligt at sammenligne få minutters kraftig udsættelse, med lang tids jævn forurening.

Indretningen, brugerne og træpillerne er de tre faktorer, der afgør hvor meget træstøv, der hvirvles op i luften fra et træpillefyr.

På de følgende sider kan du finde inspiration, uanset om du allerede har et træpillefyr, eller du planlægger at installere et.

Det er umuligt at give præcise løsninger, idet alle fyr, fyrrum og brugere er forskellige. Læs ideerne og tænk på om noget af det kan forbedre netop dit fyr.
Værd at vide...
Træstøv skader dit helbred. Det er især luftveje og slimhinder, der tager skade af træstøv.
Siden er lavet af Simon Skov, Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet på bevilling fra EFP, Energistyrelsen